Határozatok, Beszámolók

Figyelem! Az oldalon megjelent határozatok tájékoztató jelleggel kerülnek bemutatásra. Az eredeti, hivatalos változatok a főtitkárnál tekinthetők meg előzetes egyeztetés után, vagy a hivatalos ügyfélfogadási időben.

 Az elnökség írásbeli szavazása a  Bírói Bizottság ügyrendjéről.
 
Napirendi pont:
1. Bírói Bizottság ügyrendje.
 
1/2017. (10.06.) számú határozata:
Az elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Bírói Bizottság ügyrendjét.
Egyben kötelezi a főtitkár urat, hogy két munkanapon belül tegye közzé a honlapunkon.
 
 
                                                                                    Készítette: Gramvölgyi mihály
                                                                                                                        főtitkár  
       
 
Jóváhagyta: Dr Gulyás Richárd Miklós
                                     elnök
 

Elnökségi Határozatok:
2017 évi Elnökségi határozatok


Közgyűlési Határozatok:
2016 és 2017 évi Közgyűlés határozatai


Bizottsági Beszámolók:
2017 évi Beszámolók