Közgyűlési határozatok

Közgyűlési határozatok

 

A közgyűlés 1/2017. (05.28.) számú határozata:
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy dr. Gulyás Richárdot levezető elnöknek, Garamvölgyi Mihályt jegyzőkönyvvezetőnek, Dr. Nagy-Hints Istvánt és Dr. Hullám Istvánt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztják.
 
2/2017. (05.28.) számú határozata:
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy a fent nevezett módon elfogadják a napirendi pontokat.
 
3/2017. (05.28.) számú határozata:
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják a versenybizottság beszámolóját.
4/2017. (05.28.) számú határozata:
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják Gulyás Richárd ügyrendi javaslatát, mely szerint a hozzászólások 1 percesek.
 
5/2017. (05.28.) számú határozata:
A jelenlévők ellenszavazat és 1 tartózkodással, úgy határoztak, hogy elfogadják a bírói bizottság beszámolóját.
 
6/2017. (05.28.) számú határozata:
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják az oktatási, képzési, és továbbképzési bizottság beszámolóját.
 
7/2017. (05.28.) számú határozata:
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják az elnökség beszámolóját.
 
8/2017. (05.28.) számú határozata:
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják a felügyelő bizottság beszámolóját.
 
9/2017. (05.28.) számú határozata:
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják a 2016. évi gazdasági beszámolót.
 
10/2017. (05.28.) számú határozata:
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják a 2017. évi terveket.
11/2017. (05.28.) számú határozata:
Vagyoni hozzájárulások, tagdíjak a közgyűlés határozza meg. Évente egyszer kötelező, a többit meg össze lehet hívni. 24.0000.- forint az éves tagdíj.
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják a fent nevezett elnevezést.
 
12/2017. (05.28.) számú határozata:
Javaslat: a közgyűlés vezesse át a változásokat az alapszabályon végig…
6. oldal 2. pont:
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy törlésre kerüljön.
 
13/2017. (05.28.) számú határozata:
7. oldal 3. bekezdés:
egy részletben” tegyenek eleget, március 31-ig. Taggyűlés határozza meg a díjakat.
 
17.§ k.):
 
A jelenlévők 1 tartózkodással úgy határoztak, hogy a 30§ 3. bek. d.) pontját„15 éves múlttal rendelkezzen”-re módosítják.
 
14/2017. (05.28.) számú határozata:
e.) pontban javasolom betenni, hogy legalább 5 éven keresztül a sport Ju JItsu rendszerű sportrendszerben aktivitást mutatott.
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják az e.) pont  beillesztését.
 
15/2017. (05.28.) számú határozata:
A jelenlévők 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással úgy határoztak, hogy az 5 évet fogadják el.
 
16/2017. (05.28.) számú határozata:
Tagdíj mértékére vonatkozó javaslat elkészítése. Összefügg a költségvetési tervvel.
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy a p.) pont előkészítését elfogadják.
 
17/2017. (05.28.) számú határozata:
Javaslat: Gazdasági vezető mindenképpen kell.
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy kell gazdasági vezető, „kincstárnok” helyett.
 
18/2017. (05.28.) számú határozata:
Helyettesíthetőséget meg kell oldani. Elvi határozat lesz. Ne nevesítjük az alelnököt.
 
A jelenlévők 1 tartózkodással úgy határoztak, hogy nem nevezik meg az alelnököt.
 
19/2017. (05.28.) számú határozata:
Javaslat: Közgyűlés támogatja azt szavazatával, hogy az elnökség saját berkein belül belátása szerint ossza ki a feladatokat, és felhatalmazza az elnökséget arra, hogy a versenyeztetési feladatokat ellátó elnökség tagot sportigazgatói címmel felruházza.
 
A jelenlévők 1 tartózkodás mellett úgy határoztak, hogy elfogadják a fent említett javaslatot.
19/2017. (05.28.) számú határozata:
Javaslat: A bankba két személy utalványozzon betarthatatlan.
 
Elnök feladatai, hatásköre:  d.) pont: Utalványozási jogkört gyakorol.
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják a d.) pont javaslatait.
 
20/2017. (05.28.) számú határozata:
Javaslat: Főtitkárnál, nem úgy épülünk föl, hogy a munkáltatói jogokat gyakorolja. Harmonizáljuk ezt a jogszabályhoz.  26.§ c.) pontját törölni kellene.
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy törlésre kerül a 26. § c.) pontja.
 
21/2017. (05.28.) számú határozata:
28. §-nál kihúzzuk a főtitkárra vonatkozó szöveget.
 
 a g.) pontot töröljük ki.
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy a g.) pont törlésre kerül.
 
22/2017. (05.28.) számú határozata:
Szakmai lapunk nincs, így vegyük ki a h.) pontot.
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy a h.) pont törlésre kerül.
 
23/2017. (05.28.) számú határozata:
Javasolom a 29. pont 5. bekezdését átgondolni. Van egy versenybizottságunk, korábban versenyeztetési volt. Bírói bizottságunk is van, minősítési bizottság feladatait javasolom feltenni a versenybizottsághoz. Pontok alapján kerül megállapításra.
 
Legyen etikai és fegyelmi szabályzat. Versenybizottság, bírói bizottság, minősítési bizottság törölve, doppingbizottság, etikai és fegyelmi bizottság. Oktatási bizottság is kell. Ezt a c.) pontba tesszük bele.
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják a fent nevezett javaslatokat.
 
24/2017. (05.28.) számú határozata:
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy a 41. §-nak beleteszik a doppingot.
 
25/2017. (05.28.) számú határozata:
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy 42. §-nak beleteszik a felolvasott szöveget a vitás szöveg rendezésére vonatkozólag.
 
26/2017. (05.28.) számú határozata:
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy az alapszabály értelmezésére az elnökség jogosult, ezt a 43.§-ban fogalmazzák meg.
27/2017. (05.28.) számú határozata:
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy felhatalmazást adnak az Elnöknek, hogy átvezesse az illetékes törvényszéken a megszavazott módosításokat.
 
28/2017. (05.28.) számú határozata:
A szavazóbizottság összeszámolta a szavazatait.
 
Metzger Antal:
 
Fegyelmezetten történt minden. Titkosan történtek leadásra.
 
Hullám Dénes Bírói bizottság Elnöke
Nagy Róbert Versenybizottság Elnöke
Spalovszki Csaba Szövetségi kapitány
Harsányi András tag
Dudás Péter tag
Dr. Hullám István tag
 
Oktatási, képzési és továbbképzési bizottság Elnöke: Zabó István
Pásztor Tamás tag
Ziegler Csaba Alelnök
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy ezt a nyilvántartásainkba átvezetik.
 
29/2017. (05.28.) számú határozata:
Javaslat: Sporttörvény etikai és ifjúságvédelmi szabályzat megalkotásának kötelezettségét rója a szakszövetségre. Későbbiekben az etikai és fegyelmi bizottság dolgozza ezt át. Etikai vétség bejelentése az elnökség felé menjen.
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy az etikai és fegyelmi bizottság dolgozza ki bővebben.
 
30/2017. (05.28.) számú határozata:
Javaslat: Versenysportszövetséghez kapcsolódó csatlakozásunkat szavazzuk meg.
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják a csatlakozást.

A közgyűlés 1/2016. (V.14.) számú határozata:
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják a napirendi pontokat.
 
A közgyűlés 2/2016. (V.14.) számú határozata:
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy dr. Gulyás Richárdot levezető elnöknek, Garamvölgyi Mihályt jegyzőkönyvvezetőnek, Tusjak Lászlót és dr. Nagy-Hinst Istvánt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztják

A közgyűlés 3/2016. (V.14.) számú határozata:
A jelenlévők 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül úgy határoztak, hogy elfogadják a versenyeztetési bizottság beszámolóját.

A közgyűlés 4/2016. (V.14.) számú határozata:
A jelenlévők 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül úgy határoztak, hogy elfogadják a bírói bizottság beszámolóját.
 
A közgyűlés 5/2016. (V.14.) számú határozata:
A jelenlévők 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül úgy határoztak, hogy elfogadják a  Oktatási, képzési továbbképzési bizottság beszámolója.
 
 A közgyűlés 6/2016. (V.14.) számú határozata:
A jelenlévők 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül úgy határoztak, hogy elfogadják a 2016. évi gazdasági beszámolót.

A közgyűlés 7/2016. (V.14.) számú határozata:
A jelenlévők 1 tartózkodással úgy határoztak, hogy elfogadják a 2016. évi költségvetési tervet.

A közgyűlés 8/2016. (V.14.) számú határozata:
A jelenlévők 1 tartózkodással úgy döntöttek, hogy az Abu Dhabi Pro támogatható szakember gárdával.

A közgyűlés 9/2016. (V.14.) számú határozata:
A jelenlévők 1 tartózkodással úgy döntöttek, hogy amennyiben a szakszövetség nem rendelkezik kellő forrással, akkor saját forrásból is kiutazhatnak a világbajnokságra.

A közgyűlés 10/2016. (V.14.) számú határozata:
 
A jelenlévők 1 tartózkodással és 1 nem szavazattal úgy döntöttek, hogy önvédelmi, földharc és küzdelmi szakága legyen a szakszövetségnek legyen.
 
A közgyűlés 11/2016. (V.14.) számú határozata:
 
A jelenlévők ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoztak, hogy akkreditált stílusközpontok lesznek és két bekezdése, ezek bekerülnek az alapszabályba.
 
A közgyűlés 12/2016. (V.14.) számú határozata:
 
A jelenlévők 1 tartózkodással úgy határoztak, hogy 22. oldalon a megnevezés dan kollégium legyen.
 
A közgyűlés 13/2016. (V.14.) számú határozata:
 
A jelenlévők 1 tartózkodással úgy határoztak, hogy a szakszövetség elnöksége választja meg a dan kollégium tagjait, és ők maguk között választanak elnököt.
 
Továbbá a jelenlévők ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoztak, hogy ennek részleteinek kidolgozása az SZMSZ- re fog tartozni.
 
A közgyűlés 14/2016. (V.14.) számú határozata:
 
Javaslat: A felügyelő bizottság összetétele Elnök Priskin Tamás közgazdász, adószakértő, a két tagja Dr. Tomszer Miklós és Dr. Ferenczi Norbert jogászok.
 
A jelenlévők 1 tartózkodással úgy határoztak, hogy elfogadják Dr. Tomszer Miklóst, mint felügyelőbizottsági tagot.
 
A közgyűlés 15/2016. (V.14.) számú határozata:
 
A jelenlévők 1 tartózkodással úgy határoztak, hogy elfogadják Dr. Ferenczi Norbertet, mint tagot.
 
A közgyűlés 16/2016. (V.14.) számú határozata:
 
A jelenlévők 1 tartózkodással úgy határoztak, hogy elfogadják Priskin Tamás Elnökké választását.

A közgyűlés 17/2016. (V.14.) számú határozata:
 
Pospischil Tamás kérése: nem tudja ellátni a jövőben a versenyeztetési bizottsági elnöki tisztségét, mert lekötik egyéb elfoglaltságai az idejét. Be kell jelenteni a lemondását.
 
A jelenlévők 1 tartózkodással elfogadják, hogy Pospischil Tamás lemondását.
 
A közgyűlés 18/2016. (V.14.) számú határozata:
 
A jelenlévők 1 tartózkodással megerősítik Pospischil Tamás versenyeztetési bizottsági tagságát.
 
A közgyűlés 19/2016. (V.14.) számú határozata:
 
A jelenlévők 1 tartózkodással megválasztották Nagy Róbertet a versenyeztetési bizottság megbízott elnökévé.
 
A közgyűlés 20/2016. (V.14.) számú határozata:
 
A jelenlévők tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határoztak, hogy elfogadják a napirendi pontok módosítását.
 
A közgyűlés 21/2016. (V.14.) számú határozata:
 
A jelenlévők tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határoztak, elfogadják, hogy Tusjak László új tagja a bírói bizottságnak.
 
A közgyűlés 22/2016. (V.14.) számú határozata:
 
Javaslat: Az Alapszabály módosítást és a tisztségviselők változását át kívánja vezetni a közgyűlés a törvényszéken.