Javasolt témafelvetések, írásbeli szavazás, (napirendi pontok)
 
 1. A Tatami Centrum Sportegyesület, MSJJSZ-be való felvétele.
 2. A Tatami Centrum Sportegyesület MSJJSZ tagnyilvántartásában rögzítése.
 
 MSJJSZ 1/2018. (III.29.) számú elnökségi határozata
Az elnökség egyhangú szavazati aránnyal elfogadta a Tatami Centrum Sportegyesület tagfelvételi kérelmét. 
 
MSJJSZ 2/2018. (III 29.) számú elnökségi határozata
Az elnökség utasítja a főtitkárt, hogy a Tatami Centrum Sportegyesületet az MSJJSZ tagnyilvántartásában rögzítse. 
 
Jóváhagyta: dr Gulyás Richárd Miklós                                   Készítette:Garamvölgyi Mihály
                                  Elnök                                                                                Főtitkár
 
 

Javasolt témafelvetések (napirendi pontok)
 
 1. A meglévő jelölőbizottság visszahívása.
 2. Új jelölőbizottság felállítása
 
 
1/2018. (III. 12. ) számú határozata: A MSJJSZ elnöksége 6 igen (egyhangú) szavazási aránnyal úgy döntött, hogy a 35/2017. (XI. 26) elnökségi határozatot hatályon kívül helyezi, és a Ziegler Csaba elnökből, valamint  Spalovszky Csaba és Gulyás Richárd tagokból álló jelölő bizottság mandátumát visszavonja.
 
2/2018. (III. 12. ) számú határozata:  A MSJJSZ elnöksége 4 igen és 2 nem szavazási aránnyal úgy döntött, hogy új jelölő bizottságot hoz létre. 
 
A bizottság összetétele: Metzger Antal elnök,  valamint Varsányi István Vilmos és Harsányi András tagok.

Megbízatásuk időtartama: 2018. március 12-én kezdődik és 2018. április 15-én ér véget. 

 
 
Jóváhagyta: dr Gulyás Richárd Miklós  Készítette: Garamvölgyi Mihály
                                      elnök                                                       főtitkár
 

                                      
Javasolt témafelvetések (napirendi pontok) az 2018.01.14. írásbeli szavazáshoz
 
1) A Fox SE Dunaújváros megküldte az írásbeli jelentkezését. A tagfelvételi kérelmüket szavazásra bocsátom. 
 
1/2018. (01. 14.) Elnökségi határozat
Az elnökség 7 igen szavazattal,( tartózkodással és ellenszavazat nélkül), 2017 évtől kezdődően elfogadja a FOX Küzdősport SE Dunaújváros tagfelvételi kérelmét. 
 
Az elnökség utasítja a főtitkárt, hogy a tagnévsorban a tagok között regisztrálja. 
 
2) Az etikai- és gyermekvédelmi szabályzattal kapcsolatban a jegyzőkönyv nem teljesen pontosan lett rögzítve. Ezt javasolom helyreigazítani. 
 
Helyesen a jegyzőkönyv szövege: 
 
Javaslat: 
 
Dr. Gulyás Richárd elnök a 12/2017. (II.28) elnökségi határozat alapján szavazásra bocsájtja  az általa kidolgozott etikai- és gyermekvédelmi szabályzatot azzal a kitétellel, hogy az a sportfegyelmi vétségekre vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmaz. 
 
Javasolja, hogy a későbbiekben azt az etikai- és fegyelmi bizottság vizsgálja felül. Amennyiben az újonnan elkészülő sportfegyelmi szabályzat, vagy a vonatkozó jogszabályi előírások indokolttá teszik, az etikai- és fegyelmi bizottság dolgozza át a most elfogadott etikai- és gyermekvédelmi szabályzatot. 
 
Az etikai vétségek bejelentését az Etikai és fegyelmi bizottság felállításáig az Elnökség felé kell megtenni.
 
A jelenlevők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) megszavazták a javaslatot.
 
 
2/2018. (I. 14.) Elnökségi határozat:
Az elnökség 7 igen szavazattal,( tartózkodás és  ellenszavazat nélkül), jóváhagyja a 29/2017. (05.28.) számú határozat helyreigazítását az alábbi szövegezéssel. 
 
Az elnökség az etikai- és gyermekvédelmi szabályzatot egyhangúlag elfogadta. 
 
Javasolja, hogy a későbbiekben azt az etikai- és fegyelmi bizottság vizsgálja felül. Amennyiben az újonnan elkészülő sportfegyelmi szabályzat, vagy a vonatkozó jogszabályi előírások indokolttá teszik, az etikai- és fegyelmi bizottság dolgozza át a most elfogadott etikai- és gyermekvédelmi szabályzatot. 
 
Az etikai vétségek bejelentését az Etikai és fegyelmi bizottság felállításáig az Elnökség felé kell megtenni.
 
Az elnökség utasítja a főtitkárt, hogy a 2/2018. (01. 14) számú, és a helyreigazított 29/2017. (05.28.) számú határozatot helyezze el a határozatok tárában. Utasítja továbbá, hogy a jegyzőkönyv szövegezését is korrigálja. 
 
 
                                                                                            Készítette: Garamvölgyi Mihály
                                                                                                                      főtitkár
 
Jóváhagyta: dr Gulyás Richárd Miklós
                                   elnök       

Javasolt témafelvetések (napirendi pontok)elnökség írásos szavazásához 2018.01.05.
 
1.Tekintettel arra, hogy a bírók és asszisztensek küldése utáni, a tagszervezetek részére biztosított kedvezményről az elnökség nem tudott megállapodni, ezért a 8/2017.(IX.26.) elnökségi határozatot helyezze hatályon kívül.
2. Mivel a 38/2017. (XI. 26.) számú elnökségi határozat hibás sorszámozás eredménye, így az elnökség utasítja a főtitkárt, hogy törölje azt az elnökségi határozatok tárából. 
 
1/2018. (I. 05.) Elnökségi határozat: .Tekintettel arra, hogy a bírók és asszisztensek küldése utáni, a tagszervezetek részére biztosított kedvezményről az elnökség nem tudott megállapodni. A szavazás eredménye:  5 igen, egy nem és egy fő nem szavazott, ezért a 8/2017.(IX.26.) elnökségi határozatot hatályon kívül helyezi.
 
 
2/2018. (I. 05.) Elnökségi határozat: Mivel a 38/2017. (XI. 26.) számú elnökségi határozat hibás sorszámozás eredménye. A szavazás eredménye: 6 igen és egy fő nem szavazott, így az elnökség utasítja a főtitkárt, hogy törölje azt az elnökségi határozatok tárából. 
 
38/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a beszámolót.
t.
Média, Marketing és Szponzorációs Stratégiára érkező vélemények alapján mindeddig nem készült el a módosítás, így azt nem indokolt szavazásra bocsátani.
 
Jóváhagyta: Dr Gulyás Richárd Miklós                     Készítette: Garamvölgyi Mihály
                                   Elnök                                                              Főtitkár
 

HATÁROZATOK GYŰJTEMÉNYE
Kivonat a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség elnökségének
2017. 11. 26-án tartott ülésén hozott határozatokból
 
1/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazták dr. Gulyás Richárd Elnököt Levezető elnöknek, Hullám Dénest Bírói Bizottság Elnököt Jegyzőkönyvvezetőnek, valamint Spalovszky Csaba Szövetségi kapitányt és Ziegler Csaba Alelnököt Jegyzőkönyv hitelesítőknek.
2/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazták a javaslatot, hogy a 24. napirendi pontként kerüljön fel a média, marketing és reklám bizottság létrehozásának kérdése.
3/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazták, hogy Ziegler Csaba alelnök beszámolója a 25. napirendi pontként kerüljön fel.
4/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazták, hogy a Válogatott keret jelöltség esetén a Szakszövetség által kijelölt szakemberrel pszichés alkalmassági vizsgálatot kell készíttetni a kvalifikációt szerzett sportolóval.
5/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazták, hogy a válogatott kerettagok vonatkozásában a Szakszövetség által kijelölt sportpszichológussal pszichés felkészítési programot kell végrehajtani, amihez a Szakszövetség költségvetési keretet biztosít. A pszichés program eredményét a szövetségi kapitány rendelkezésére kell bocsátani.
6/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: A jelenlevők 7 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadták a BB Elnökének, Hullám Dénesnek a beszámolóját.
7/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a BB Bírói Szabályzatának módosítása alábbi kitétellel:
„4.10. Tiszteletdíjra, költségtérítésre vonatkozó ajánlások
A versenyeken való bíráskodás alkalmával a bírók és asszisztensek tiszteletdíjban részesíthetők, mely függ a bíráskodásban betöltött pozíciótól és a verseny jellegétől.”
8/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazták, hogy azok a tagszervezetek, akik bírókat vagy bírói asszisztenseket delegálnak egy a Szakszövetség által szervezett versenyre azok kedvezményben részesülhessenek a nevezési díjból. Ennek részleteiről a Bírói Szabályzat rendelkezik, melynek módosítását a BB Elnöke 15 napon belül az Elnökség elé terjeszti.
9/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: Az egységes bírói arculat kialakításhoz (nyakkendő, ingre vasalható embléma) összhangban a Szakszövetség arculatával az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja, hogy a Közgyűlés elé beterjesztendő 2018-as költségvetésből 60.000 Ft-ot erre a célra különítsen el.
10/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazták, hogy vásároljon a Szakszövetség 3 db sportkamerát (4K felbontással), amiket fel lehet használni marketing célokra és a Szakszövetség által szervezett eseményeken.
11/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a Közgyűlés számára, hogy a 2018. évi, működésre biztosított költségvetésből 150.000 Ft legyen elkülönítve a marketing költségek fedezésére.
12/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazták, hogy a 2018-as évi költségvetés terhére készüljön egy belső kiadvány, amelyben a sportolók, edzők, és vezetők személye, tevékenysége, valamint a 2017. évi főbb események és eredmények bemutatásra kerülnek.
13/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: Az Elnökség utasítja a Főtitkárt, hogy 15 munkanapon belül tájékozódjon a döntéshez szükséges technikai és a pénzügyi paraméterek feltételeiről több különböző szolgáltatónál.
14/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: A VB elnökének, Nagy Róbertnek a beszámolóját az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta azzal, hogy a konkrét problémafelvetések megoldásával egy külön Elnökségi ülés foglalkozik.
15/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: A jelenlevők 7 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadták Hullám Dénesnek a HUNADO doppinggal kapcsolatos tájékoztatását. Az elnökség megállapítja, hogy a rendkívül sok adminisztráció egy aktív állandó bizottságot igényel.
16/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül arról döntött, hogy az Alapszabályban meghatározott határidők betartásával haladéktalanul intézkedik a Főtitkár a 23/2017.(05.28.) közgyűlési határozat végrehajtásáról. A választásokig az Elnökség megbízza Dr. Hullám Istvánt, hogy dopping ügyekben eljárjon. Az Elnökség utasítja dr. Gulyás Richárd Elnököt, hogy a részére a szükséges okmányt, meghatalmazást haladéktalanul állítsa ki.  Utasítja az Elnökség az Elnököt, hogy a Szakszövetséget a HUNADO rendszerébe regisztrálja haladéktalanul.
17/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül arról döntött, felhatalmazza Dr. Hullám Istvánt, hogy vegye fel a kapcsolatot a Sportkórházzal, valamint kijelöli Dr. Hullám Istvánt kapcsolattartó személynek a Sportkórház felé.
18/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták Zabó Ákos, az OB elnökének beszámolóját.
19/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazták, hogy az Elnökség utasítja az OB Elnökét - tekintettel a kialakult új helyzetre - hogy 2018. február 15-ei határidővel keresse meg a BSU-t, az ELTE-t, valamint a TE-t és tájékozódjon az OKJ-s képzés lehetőségeiről.
20/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta, hogy utasítja a Főtitkárt, hogy 2018. február 15-ig mérje fel, hogy a tagszervezetek edzői milyen képesítésekkel rendelkeznek és kérje be az okmányok másolatát.
21/2017. (XI. 26) elnökségi határozat Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta, hogy utasítja az OB elnökét, 2018. február 15-ig a Képzési Szabályzatban dolgozza ki az edzői képesítések validálásának rendszerét, valamint az OKJ-s képzés bemeneti és kimeneteli követelményrendszereit.
22/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy a Sport Ju-jitsu övvizsga rendszer kidolgozásával, írásbeli javaslat elkészítésével, 2018. április 2-ai határidővel megbízza Nagy Róbertet, Ziegler Csabát, Spalovszky Csabát, Hullám Dénest. Közreműködik Pásztor Tamás, Gottner Richárd és Szekeres Ákos.
23/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták Gulyás Richárd tájékoztatását a Sport Információs Rendszerről (SIR), Állami Sportinformációs Rendszerről (ÁSR), a Nemzeti Sportinformációs Rendszerről (NSR), a kötelező sportbiztosításról, valamint a rajtengedély feltételeiről.
24/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy a korábbi döntését módosítja (7/2017. (II.28.) számú elnökségi határozat) az éves regisztrációs díj vonatkozásában a következők szerint: valamennyi ju-jitsu sportágat gyakorló szabadidő-, valamint versenysportot űző személynek azonos elbírálást biztosít a regisztrációs díj vonatkozásában. Az éves regisztrációs díj összege 3.600,- Ft, mely magában foglalja a kötelező sportbiztosítást, a Szakszövetségi tagsági könyvet, a versenyrendszerében való részvétel lehetőségét, valamint az adminisztrációs költségeket.
25/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy a 2018 évi regisztrációs díjakhoz az információt a Főtitkár köteles bekérni 2017. december 15-ig. A 2018. évi sportbiztosítások befizetési határideje valamennyi tagszervezet részére 2017. december 20, melyet a lejelentett létszám alapján, regisztrált sportolónként a Szakszövetség számlájára történő átutalással kell teljesíteni.
26/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Ziegler Csaba Alelnök, Sportigazgató szervezetfejlesztésre vonatkozó tanulmányát.
27/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy megbízza Ziegler Csaba Alelnököt azzal, hogy a megvalósíthatósági tervet konkrét határidőkkel, felelősök, közreműködők, források megjelölésével legkésőbb 2018. február 28-ig készítse el. Közreműködő személyek: Nagy Róbert, Spalovszky Csaba, Hullám Dénes, Gulyás Richárd, Zabó Ákos.
28/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy kijelöl szponzorációval foglalkozó személyeket: a tárgyalócsoport vezetésével az Elnökség megbízza Muzsai István alelnököt. Közreműködők: Ziegler Csaba, Zabó Ákos, Hullám Dénes. Az elnökség felkéri Muzsai István alelnököt egy portfóliót bemutató reprezentációs anyag elkészítésére.
29/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy megbízza Ziegler Csaba Alelnököt a Székely Budo-Sport Kft-vel való tárgyalások vezetésére és egy üzleti terv elkészítésére az értékesítésekkel kapcsolatban.
30/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy 2018. április 7-én a Budafoki Sportcsarnokban Budapest Open Ju-Jitsu nemzetközi nyílt versenyt rendez.
31/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy a Budapest Open Ju-Jitsu versenyt a magyar kupabajnoksággal együtt rendezi meg.
32/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: Az Elnökség 7 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy megbízza a Hullám Dénest a Budapest Open Szervezői Bizottságának vezetésével. A Bizottság munkájában közreműködik: Muzsai István, Ziegler Csaba.
33/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, úgy határozott, hogy 2017. december 20-ai határidővel megbízza a Gazdasági vezetőt és az Elnököt a sportörvény szerinti gazdálkodási szabályzat kidolgozására. Közreműködik a Főtitkár.
34/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: Az Elnökség 7 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy felhatalmazza Gulyás Richárd Elnököt, hogy a rendelkezésre álló szabad forrásból a könyvelő részére egyedi megállapodás keretében 30.000 Ft-ot biztosítson a World Games elszámolásra és 30.000 Ft-t az EMMI irányába történő elszámolásra.
35/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy új jelölő bizottságot választ, melynek elnöke Ziegler Csaba, tagjai Spalovszky Csaba és Gulyás Richárd lesznek.
36/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: Az Elnökség utasítja a Jelölő Bizottságot, hogy nyissa meg jelölést a Dopping és Sportegészségügyi Bizottság elnökének és tagjainak, a Fegyelmi Bizottság elnökének és tagjainak, valamint a Média, Marketing és Reklám Bizottság elnökének és tagjainak jelölésére, valamint a Gazdasági vezető személyére.
Spalovszky Csaba Szövetségi kapitány előzetesen elküldte az Elnökség számára a válogatott keret összeállításával kapcsolatos beszámolóját, amit a jelenlevők elolvastak és azzal egyetértettek, ezért az Elnökség eltekintett annak részletes ismertetéséről.
37/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták Spalovszky Csaba Szövetségi kapitány beszámolóját.
38/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a beszámolót.
39/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: A WG jutalmazással kapcsolatban az Elnökség a korábban hozott határozatát (23/2017. (VIII.23.) számú elnökség határozata) az EMMI és az NVESZ javaslata alapján módosítja. Szűcs Kristóf felkészítésében közvetlen tevékenységet kifejtő edzők és sportszakemberek az alábbiak szerint kapnak jutalmat:
 • Nagy Róbert 2.340.000 Ft (személyes edzésprogram kidolgozása, végrehajtás ellenőrzése, edzői instrukciókkal való ellátása)
 • Garamvölgyi Mihály 1.080.000 Ft (személyes edzésprogram ellenőrzése, koordinálása, doppingellenes tevékenység és tájékoztatás)
 • Ziegler Csaba 720.000 Ft (nemzetközi versenyeztetés szervezése, koordinálása, a versenyző felkészítése nemzetközi versenyekre, JJIF versenyszabályok ismertetése)
 • Spalovszky Csaba 720.000 Ft (nemzetközi versenyeztetés szervezése, koordinálása, a versenyző felkészítése nemzetközi versenyekre, JJIF versenyszabályok ismertetése)
 • Gulyás Richárd 2.740.000 Ft (edzőtáborra való felkészítés, doppingellenes tevékenység szervezése koordinálása, dopping ellenes oktatás, személyes versenyprogram kidolgozásában való közreműködés és ellenőrzés)
 • Illyés Gyula 400.000 Ft (versenyző mentális és pszichés felkészítése, sportcoaching)
40/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy székhelyét a BSU irodaházába helyezi át, a jászberényi irodát pedig meghagyja telephelynek. Az Elnökség egyúttal 2017. december 10-ei határidővel megbízza Gulyás Richárd Elnököt, hogy eljárjon a székhely váltás ügyében és kérje tagfelvételét a BSU-nál.
41/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy nem kezdeményezi a rendkívüli közgyűlés összehívását.
 
 
 
 
42/2017. (XI. 26) elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy új szakbizottságot hoz létre Média és Marketing Bizottság néven, melynek feladata az online, írott, és elektronikus média megjelenések koordinációja, a Szakszövetség médiafelületeinek működtetése és a marketing tevékenység. Az Elnökség egyúttal utasítja a Főtitkárt, hogy 2018. február 5-ei határidővel készítse elő a határozat végrehajtásához szükséges Alapszabály módosítási javaslatot, amit szavazására lehet bocsátani a soron következő Közgyűlésen.
Jászberény, 2017. november 26.
 
Jóváhagyta:                                                                           Készítette:
dr Gulyás Richárd Miklós                                                     Garamvölgyi Mihály
            elnök                                                                                     főtitkár
 

Javasolt témafelvetések (napirendi pontok
 
 1. A 2017. évi taglétszám utáni 2400f Ft/fő befizetése, minden egyesületnek, tagszervezetnek. Befizetés határideje 2017.10.31.
 2. A 2017. évi licenc díj 6000Ft/fő, befizetéstől tekintsünk el? (igen/nem)
 3. A tagszervezeteket terhelő befizetési határidőről. Minden év március 15.
 4. A jövő évitől érvényes egyéni regisztrációs díj és licenc díj befizetésének időpontjáról. Befizetés javasolt határideje, az év első versenye.
 5. A díjbekérők kiküldése, tagdíjak beszedése, számlázás menete és felelős kijelölése.
 6. A pontos versenyzői és regisztrált tagok után mikor kor kell sportbiztosítást kötni, a 7/2017.(II.28) határozatunk alapján kötelességünk.
Határozat a 2017.10.11. elnökségi ülésről ( írásbeli szavazás)
1/ 2017. (10.11.) számú határozatot:
„Az elnökség a saját korábbi, 7/2017. (II.28.) számú határozatának megfelelve úgy dönt, hogy a 2017. évi taglétszám utáni 2400 Ft/fő befizetése, minden tagszervezetnek kötelező, a befizetés határideje 2017.10.31.”
Az elnökség 3 fő igen szavazat,  3 fő nem szavazat,  (1 fő nem szavazott ), ennél fogva a határozati javaslatot az elnökség nem fogadta el.
2/2017. (10.11.)  számú  határozatot:
„Az elnökség a saját korábbi, 7/2017. (II.28.) számú határozatát felülírva ügy dönt, hogy a korábban megállapított 6000Ft/fő versenyzői licenc díjtól 2017 évben is  tekintsünk el?” 
 
Az elnökség  6fő igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta , hogy a  2017. évi licenc díj 6000Ft/fő, befizetéstől tekintsünk el.
3/2017. (20.11.)  számú  határozatot:
„Az elnökség úgy dönt, hogy a tagszervezeteket terhelő befizetési határidő minden naptári év március 15. napja.”
 
Az elnökség 5 fő igen szavazattal 1 fő nem szavazat, (1 fő nem szavazott) ellenébe elfogadta, hogy a tagszervezetek minden év március 15. fizessék be az őket terhelő összegeket.
 
 
4/2017. (10.11.)számú  határozatot:
„Az elnökség úgy dönt, hogy az egyéni regisztrációs díj és versenyzői licenc díj befizetésének határideje legkésőbb az év első versenye.”
 
Az elnökség 4 fő igen szavazattal, 2 fő nem szavazat (1 fő nem szavazott) ellenében elfogadtat, hogy a jövő évitől érvényes egyéni regisztrációs díj és licenc díj befizetésének időpontja,  az év első versenye.
Az elnökség az 5-6 napirendről nem tudott határozatot hozni.
 
                                                                                  Készítette: Garamvölgyi Mihály
                                                                                                 Főtitkár
Jóváhagyta:
Dr Gulyás Richárd Miklós
                 elnök
 
 
 A 2017. augusztus 23-i elnökségi ülés
napirendi pontjai és határozatai
 
 1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, határozatképesség megállapítása
 2. 2017. II. félévi sportszakmai programok megtervezése, elfogadása
 3. Bizottságok feladatainak beszámolója, új feladatok tervezése
 4. Weboldal fejlesztése
 5. Szervezeti és működési rend kialakítására vonatkozó javaslatok.
 6. Egyebek
Az elnökség 1/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
 
Gulyás Richard elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. A jelenlévők jelenlétüket külön íven igazolják.
Gulyás Richard elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. A jelenlévők jelenlétüket külön íven igazolják.

Az elnökség 2/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Ügyrendi pontok előtt kocka Klára könyvvizsgáló, adószakértő bemutatkozik.
 
Határozat:: az elnökség úgy határozott, hogy Kocka Klárát gazdasági vezetői tevékenységgel megbízza hat hónap próbaidő betartásával, 2018. május 31-ig, a gazdasági év végéig a javadalmazással 10 000 Ft plusz áfa / Hónap.
Egyhangúlag, tartózkodás ellenszavazat nélkül
 
Az elnökség 3/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Egyúttal úgy határoz az elnökség, hogy a jelölőbizottság a jelölését előkészíti, és a gazdasági vezető választását a közgyűlés számára előkészíti. A jelölő bizottság elnöke a meghosszabbított mandátum alapján Muzsai István, két tagja Garamvölgyi Mihály és Gulyás Richard.
 
A jelölőbizottság 15 napon belül köteles a jelölést megnyitni és a szavazást az alapszabályban rögzítettek szerint előkészíteni.
 
Ellenszavazat tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadva.
 
Az elnökség 4/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Dénes felhívja figyelmet az integrált vállalatirányítási és számviteli rendszerek jelentőségére fel ajánlja, hogy a szakszövetség számára kér ezzel kapcsolatosan árajánlatot.
Az elnökség felhatalmazza ~Dénes elnökségi tagot , hogy kötelezettségvállalás nélkül szerezzem be leírást és árajánlatot egy integrált ügyviteli, vállalatirányítási rendszer adaptálása érdekében. Határidő 30 Nap.

Az elnökség 5/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Második napirendi pont: második félévi versenyek. Szeptember 30-án Domaszéken tartandó versenyre:
Az elnökség felhatalmazza a versenyeztetési bizottság elnökét, nagy Róbertet hogy két napon belül tudja meg, adottak-e a minimális tárgyi feltételek a már megkezdett szervezés befejezésére, verseny lebonyolítására.
Amennyiben Domaszéken a verseny nem valósítható meg, az elnökség kifejezi azon szándékát, hogy a Jászsági Harcművészeti Akadémia Jászberényben szervezze meg a regionális versenyt. Megbízza Gulyás Richardot és Garamvölgyi Mihály, hogy négy napon belül tisztázza, Van-e alkalmas terem a versenyt megszervezésére.
Az elnökség megállapítja, hogy a versenynaptár egyebekben nem módosul.
Az elnökség úgy határoz, tartózkodás ellenszavazat nélkül egyhangúan, hogy a versenynaptár egyebekben nem módosul.

Az elnökség 6/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Az elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy az új szabály könyvenket elfogadja (Duo s Start A-B, Ne w Waza gi, e Waza No gi) A mai naptól hatályba lépnek ezek a szabálykönyvek.

Az elnökség 7/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Az elnökség úgy határoz egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, hogy a Duo Start A- B és a Ne Waza  nó gi versenyszámokat bevezeti mai naptól. Tekintettel arra, hogy tört év a hátralevő időszak, így ezekben rangsor pontot és magyar bajnoki címet a szakszövetség nem ítél meg 2017-ben.

Az elnökség 8/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Az elnökség egyhangúlag ellenszavazat tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy magyar bajnoki cím, csak azokban a versenyszámokban ítélhető oda versenyzőnek, melyekben nemzetközi kvalifikációra van lehetőség. Egyebekben kizárólag Kupa bajnoki cím ítélhet oda.

Az elnökség 9/2017. (VIII.23.) számú határozata:

Az elnökség egyhangúlag tartózkodás ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy a 2017 évi nemzetközi versenyek előkészítése, a versenyzők utaztatásának és elszállásolásának előkészítése, versenyeztetés a szövetségi kapitány, Spalovszky Csaba feladata.
 
Az elnökség 10/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Elnökség egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy ~Dénes bírói bizottság elnökének írásbeli beszámolóját és szóbeli kiegészítését elfogadja. Kötelezi a főtitkárt, hogy az írásbeli beszámolót tegye közzé a honlapon.

Ezt követően Hullám Dénes távozott az elnökségi ülésről. A levezető elnök megállapítja, hogy az elnökség a határozatképességét megőrizte, 7 főből 6 képviseltette magát.

Az elnökség 11/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Az elnökség úgy határozott egyhangúlag tartózkodás, ellenszavazat nélkül hogy a weboldalon működtetni kell egy határozatok menüpontot, és kötelezi a főtitkárt hogy az aktuális közgyűlési és elnökségi határozatokat töltse föl. Az eddig született határozatokat visszamenőleg tegye közzé a weboldalon.

Az elnökség 12/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Az elnökség egyhangúlag ellenszavazat és  tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a verseny bizottság elnökének, Nagy Róbertnek a beszámolóját elfogadja. Kötelezi a főtitkárt, hogy öt munkanapon belül tegye közzé a weboldalon.

Az elnökség 13/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Kötelezi magát az elnökség, hogy az oktatási bizottság jelen ülésen megfogalmazott módosítási javaslataival egybe szerkesztett ügyrendjét az előterjesztéstől számított két munkanapon belül véleményezi. Az elfogadásáról az elnökség tagjai Írásbeli szavazással, egyszerű igen / nem jelöléssel szavaznak. A szabályzat az elfogadás napjától hatályos.

Az elnökség 14/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Az elnökség egyhangúlag tartózkodás ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy az oktatási bizottság által előterjesztett felmérést a főtitkár és az elnök kötelezettségévé teszi, hogy vese össze az ELVESZ által végzett Felméréssel, A beérkezéstől követő 15 munkanapon belül.
Az összevetést követően fennmaradt nyitott sport szakmai kérdéseket véleményeztesse az elnökség tagjaival, írásban történjék a szavazás, Öt munkanapon belül.
Szavazást követően a főtitkár kötelezettségévé teszi, hogy a felmérést a tagszervezetek felé 15 munkanapon belül kiküldje ki, a válaszokat pedig begyűjtse.

Az elnökség 15/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Az oktatási bizottság kötelezettségévé teszi az elnökség, hogy a beérkezett válaszokat elemezze, összesítse és azok alapján készítsen javaslatot a további feladatokra A beérkezést követő 15 munkanapon belül.

Az elnökség 16/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Az elnökség egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy Zábo Ákos oktatási bizottság elnökének a szakszövetség elnöke adjon meghatalmazást, hogy oktatási kérdésekben a Testnevelési  Egyetemen és más intézményekben, hivatalokban tárgyalási jogkörrel, kötelezettségvállalási lehetőség nélkül eljárjon.

Az elnökség 17/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Elnökség egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy az oktatási bizottság elnökének szóbeli beszámolóját elfogadja, azzal hogy öt munkanapon belül írásban vázlatosan tegye elérhetővé az elnökség tagjai számára. Utasítja a főtitkárt, hogy a beérkezéstől követő öt munkanapon belül tegye közzé a weboldalon.

Az elnökség 18/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Az elnökség úgy döntött, hogy kötelezi az oktatási bizottság elnökét, előzetesen egyeztessen a szervezőkkel, van-e a programfüzetben más szervezethez tartozó, vagy akár szakszövetség ez tartozó Jitsu szervezet, mely bemutatót tart a rendezvényen. Határidő 5 munkanap.

Az elnökség 19/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Elnökség kötelezi az elnököt, hogy tisztázza, az óbudai tagszervezet tart-e bemutatót az óbudai rendezvényen. Határidő öt munkanap.

Az elnökség 20/2017. (VIII.23.) számú határozata:

 Négyes számú napirendi pont, weboldal fejlesztése. Ziegler Csaba önként vállalta, hogy amennyiben hozzáférési jogosultságot kap, a jelenleg meglévő weboldalt átszerkeszti az egyes bizottságok igényeinek megfelelően.
Az elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy Ziegler Csaba megkapja a felhatalmazást a weboldal átszerkesztésére. Kötelezi egyben az elnököt, hogy intézkedjen a fejlesztőknél, hogy adminisztrációs jelszót kapjon.

Az elnökség 21/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Az elnökség egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Ziegler Csaba alelnök beszámolóját.

Az elnökség 22/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Az elnökség egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Spalovszky  Csaba szövetségi kapitány beszámolóját az első félévre vonatkozóan.
 
Az elnökség 23/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Az elnökség tartózkodás ellenszavazat nélkül egyhangúlag úgy döntött, hogy a magyarországi Brazil Jitsu szövetség javaslatát a jutalmazásra vonatkozóan elfogadja.
 
Budapest, 2017.VIII.23.
                                                                                                                 Készítette: Garamvölgyi Mihály
                                                                                                                                                 főtitkár
Jóváhagyta: Dr Gulyás Richárd Miklós
                                 Elnök

A 2017. május 15-i elnökségi ülés
napirendi pontjai és határozatai
 1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, határozatképesség megállapítása
 2. 2017. május 28-i közgyűlés előkészítése
 3. 2017. II. félévi sportszakmai programok megtervezése, elfogadása
 4. Nemzetközi kapcsolattartás
 5. Versenyeztetési rendszer tapasztalatai
 6. Bírói tevékenység
 7. Válogatott keret
 8. Média megjelenés
 9. Költségvetés tervezésével kapcsolatos kérdések 
 10. Edzőképzés
 11. Diákolimpia
 12. Sportágfejlesztési koncepció és program
 13. Sportnyilvántartások
 14. Bizottságok tevékenységének megvitatása
Egyebek
 
Az elnökség 1/2017. (V.15.) számú határozata:
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy dr. Gulyás Richárdot levezető elnöknek, Garamvölgyi Mihályt jegyzőkönyvvezetőnek, Spalovszky Csabát és Csomós Dánielt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztják.
 
A jelenlévők hozzájárulnak a hangfelvételhez
 
Az elnökség 2/2017. (V.15.) számú határozata:
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják a napirendi pontokat.
 
Az elnökség 3/2017. (V.15.) számú határozata:
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy az alapszabályba a bírók minősítése, versenyzők minősítése, edzők minősítése kerül bele.
 
Az elnökség 4/2017. (V.15.) számú határozata:
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják a „VERSENY- ÉS KVALIFIKÁCIÓS ALAP” létrehozását azzal, hogy a versenyt szervező egyesületek az MSJJSZ részére előre meghatározott összeget fizetnek be minden egyes nevező után, melyért ellenszolgáltatást kapnak. A befizetendő összeg nagysága függ a verseny jellegétől (régiós, országos, nemzetközi stb.), valamint az indulók létszámától. Az MSJJSZ és a versenyt szervező egyesület között szerződés készül.

Az elnökség 5/2017. (V.15.) számú határozata:
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy Ziegler Csabát delegálják a „Ju-jitsu Representative International Committee” tárgyalásaira.
 
Az elnökség 6/2017. (V.15.) számú határozata:
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy a külföldi versenyeken elért eredmények a magyar ranglista pontban nem kerülnek beszámításra. Egy, a legjobb külföldi eredmény számít bele, csak a minősítésbe.
 
Az elnökség 7/2017. (V.15.) számú határozata:
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják, Spalovszky Csaba szövetségi mb. kapitány válogatott építési koncepcióját.
 
Az elnökség 8/2017. (V.15.) számú határozata:
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy az EMMI részére előterjesztett éves költségvetést utólag elfogadják.

A 2017.02.28-i  elnökségi ülés
határozatai és napirendi pontjai
 
 1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, határozatképesség megállapítása
 2. Napirendi pontok elfogadása
 3. Elnökségi tagok beszámolója a 2016 évben végzett tevékenységükről
 4. 2017. évi szakmai programok megtervezése, elfogadása (bizottságonként)
 5. 2017 évi kvalifikációs, minősítési és versenyeztetési rendszer
 6. Nemzetközi és média kapcsolatok
 7. Gazdálkodással kapcsolatos kérdések
 8. Informatikai és nyilvántartási feladatok
 9. Szervezeti és működési elvek
 10. Edzőképzés
 11. Diákolimpia
 12. Sportágfejlesztési koncepció és program
 13. Sportnyilvántartások
 14. Sportbiztosítás
 15. Bizottságok tevékenységének megvitatása
 16. Közgyűlés előkészítése
 17. Személyi kérdések, Jelölő Bizottság megválasztása
 18. Bizottságok éves munkatervének megvitatása
 19. Egyebek
Az elnökség 1/2017. (II.28.) számú határozata:
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy dr. Gulyás Richárdot levezető elnöknek, Garamvölgyi Mihályt jegyzőkönyvvezetőnek, Múzsa Istvánt és Dr. Nagy-Hinst Istvánt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztják.
 
Az elnökség 2/2017. (II.28.) számú határozata:
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadták a napirendi pontok tárgyalását.
 
Az elnökség 3/2017. (II.28.) számú határozata:
 
A jelenlévők elfogadták dr. Gulyás Richárd elnök beszámolóját.
 
Az elnökség 4/2017. (II.28.) számú határozata:
 
2017. február 18. át követő 15. napig, legkésőbb március 06. napjáig minden bizottság dolgozza ki a 2017. évi szakmai programját és erről írásbeli szavazással döntenek a tagszervezetek.
 
Az elnökség 5/2017. (II.28.) számú határozata:
 
Elnökség egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy a nemzetközi kvalifikációs és versenyrendszert implementálja a magyar viszonyokra és e szerint fog működni a 2017. évi verseny évben.
 
Az elnökség 6/2017. (II.28.) számú határozata:
 
A jelenlévők úgy határoztak, hogy dr. Gulyás Richárd elnök a 2017. évi költségvetési tervezetet készítse el legkésőbb március 06. napjára.
 
Az elnökség 7/2017. (II.28.) számú határozata:
 
Az elnökség úgy döntött egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), hogy a rendszer élesítését követően 30 napon belül minden tagszervezetnek fel kell vinnie az összes tagját.
 
Az elnökség egyhangú határozatot hozott továbbá, hogy több szintje lesz a regisztrációnak 2.400.- Ft/év, amiért kap egy sportbiztosítást és nyilván van tartva. 6.000.- Ft/év versenyzői licence, amiben emelt biztosítás van és a Budo-Pass. 
 
Az elnökség 8/2017. (II.28.) számú határozata:
 
Az elnökség egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy a szervezet és működési szabályzat alapját képező, bizottsági működés tervezetét a bizottságok március 15. napjáig megküldik.
 
Az elnökség 9/2017. (II.28.) számú határozata:
 
Az elnökség egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy az elnök a főtitkárral a beérkezett javaslatok alapján leteszi az SZMSZ egybe szerkesztett javaslatát március 30. napjáig.
 
Az elnökség 10/2017. (II.28.) számú határozata:
 
Az elnökség elfogadta a fent nevezett szabályzatokkal kapcsolatos előterjesztések határidejét, amely március 15. illetve 30. napja. 
 
Az elnökség 11/2017. (II.28.) számú határozata:
 
Az elnökség egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy a felügyelőbizottságnak március 30. napjáig le kell tenni az ügyrendjét és az éves ellenőrzési munkatervét.
 
Az elnökség 12/2017. (II.28.) számú határozata:
 
A jelenlévők elfogadták, hogy dr. Gulyás Richárd május 30. napjáig elkészíti az etikai szabályzat tervezetét.
 
 
Az elnökség 13/2017. (II.28.) számú határozata:
 
Oktatási bizottságok vonatkozásában tisztújítás lesz, mert nem működik. Jelölőbizottság feladatául meghatározzuk, hogy elvonatkozásban a szükséges lépéseket tegye meg.
 
 
Az elnökség 14/2017. (II.28.) számú határozata:
 
Az elnökség felhatalmazza Spalovszky Csabát, hogy tárgyalási jogkörrel vegye föl a kapcsolatot az országos diákolimpiai szövetséggel, hogy tisztázzon minden feltételt, és 2018-ban sikerrel tudjunk pályázni a diákolimpia rendezésére.
 
 
Az elnökség 15/2017. (II.28.) számú határozata:
 
Az elnökség egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy 2017. május 30. napjáig az elnökség kidolgozza a sportágfejlesztési koncepciót és programot.
 
 
Az elnökség 16/2017. (II.28.) számú határozata:
 
Az elnökség egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy a fent nevezett feltételekkel a jelenlévők elfogadták a sportbiztosítást. Dr. Gulyás Richárd megkapja a felhatalmazást, hogy tárgyaljon a biztosítókkal ezzel kapcsolatban és szerződést kössön, ha teljesülnek a feltételek.
 
 
Az elnökség 17/2017. (II.28.) számú határozata:
 
A jelenlévők megállapodnak abban, hogy a bizottságok munkájának megvitatása az SZMSZ javaslatok beérkezése után fog megtörténni, egy későbbi alkalommal.
 
 
Az elnökség 18/2017. (II.28.) számú határozata:
 
A jelenlévők elfogadják, hogy a 2016-os beszámolót írásban, és a 2017-es évre a tervezeteket elkészítik legkésőbb március 30. napjáig.
 
 
Az elnökség 19/2017. (II.28.) számú határozata:
 
Az elnökség egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy a jelölő bizottság elnökének megválasztják Muzsai Istvánt, két tagnak Garamvölgyi Mihályt és dr. Gulyás Richárdot.