Bizottsági Beszámolók 2016, 2017

Bizottsági Beszámolók 2016, 2017

Oktatási Képzési és Továbbképzési Bizottság
 
- 2017 május 28-án létrejött új OKTKB elkészítette munkatervét, melyet az elnökség elfogadott.
- Az eltelt időszakban kapcsolatépítés történt a Testnevelési Egyetem irányába, ahol a továbbképzéseket kívánjuk a jövőben folytatni. A felvételi eljárások követelményeinek kialakítása folyamatban van az Egyetem rektor-helyettesével, azonban a nyári szabadságolások nagy mértékben nehezítik a folyamatos munkát.
- Elkészült az OKTKB munkatervében szereplő kérdőív, melyet az augusztusi elnökségi ülésen a vezetőség elé terjesztettünk egyeztetésre, jóváhagyásra. A vezetőség a korábbi kiküldött kérdőívvel az abban szereplő kérdéseket egybeveti és a fennmaradó kérdéseket megkörözteti a tagszervezetek irányába, határidejét az elnökség meghatározta. Ezzel a jövőbeli munkánkat alapozzuk meg.
- Kialakításra került az OKTKB ügyrendje, melyet az elnökség kisebb módosítással elfogadott.
- Az OKTKB elnöke tájékoztatást adott a felmerült szponzori támogatásról, melyből kifizetés legkorábban szeptemberben történhet meg. A tervek szerint a támogatásból versenyző-helyezési dobogó elkészítését finanszírozzuk.
 - Az MSJJSZ elnöksége döntött a TF irányába tartó kapcsolattartásra, oktatás előkészítésére, oktatásra vonatkozó megbízólevélről, melynek meghatalmazottja az OKTKB elnöke.
- Kérésként merült fel a bizottság részéről, hogy a nemzetközi versenyeken részt vevő sportolókról kb. 15-20 perces videó kerüljön átadásra, elemzés és oktatás céljából.
 
 Budapest 2017 augusztus, 23.
 
 
                                                                                  Készítette: Zabó Ákos
                                                                                              OB elnök
 

Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség
 
VERSENYBIOZOTTSÁGÁNAK
beszámolója
 
2017/I. félév
 Készült 2017. augusztus 18.    Készítette: Nagy Róbert, Versenybizottság mb. elnöke.
 
Tartalom
 
1. A Versenybizottság 2017. évre tervezett szakmai programja                                                                              2
1.1. Versenysport területe                                                                                                                                      2
1.1.1. Nemzetközi versenyszabályok ismertetése, honosítása                                                                 3
1.2. Az utánpótlás-nevelés                                                                                                                                      3
1.3. A fogyatékosok sportja                                                                                                                                   
2. Szakmai és infrastrukturális változások                                                                                                      
2.1. Szakmai változások személyi feltételei                                                                                                    
2.2. Infrastrukturális változások feltételei                                                                                                      
3. Nemzetközi és hazai kapcsolatok                                                                                                                  
3.1. Nemzetközi kapcsolatok                                                                                                                                
3.2. Hazai kapcsolatok                                                                                                                                               
4 . Hazai rendezésű nemzetközi versenyek                                                                                                 
5. Kiegészítés                                                                                                                                                              
 
1. A Versenybizottság 2017. évre tervezett szakmai programja
 
A Versenybizottság legfontosabb feladatának tekinti, hogy a nemzetközi sport ju-jitsu versenyszabályok szerint kialakítsa és működtesse a sport ju-jitsu hazai versenyrendszerét.
A Szövetségi kapitánnyal közreműködve a versenysport területén kívüli feladatának tekinti továbbá az utánpótlás nevelést, az iskolai, diák és egyetemi sportprogramot.
Közreműködik és támogatja a Szakszövetség a ju-jitsu – mint önvédelem – a szabadidős és rekreációs tevékenységét, valamint a fogyatékosok sportja területén végzett egészségmegőrző programját.
 
Kiegészítés
 
Év közben bizonyos események és a felmerülő igények miatt az éves tervezet kiegészítésre szorult, illetve átütemezéseket kellett végrehajtani a Versenybizottság tervezett programjaiban és Munkatervében.
 
- Évközben a sport világszervezete (JJIF) lépéseket tett a NO GI versenyszám irányába. Ajánlást, egységesen kidolgozott versenyszabályt vagy koncepciót nem ismerünk, ezért ezt a MSJJSZ –nek kellett elvégeznie. A Bírói Bizottság,  a versenyzésért felelős Alelnök, valamint a Versenybizottság kidolgozta a NO GI versenyszabályokat. Ebben az évben bemutató versenyszámként a rangsorversenyeken, valamint a Magyar Bajnokságon megjelenhet ez a versenyszám. (Értelemszerűen rangsorpont NO GI eredményekért nem jár. Amennyiben a versenyszámra igény jelentkezik, úgy 2018-ban teljes értékű versenyszámként kezelhetjük.
 
-  Évközben a Szakszövetség szakmai csoportja lépéseket tett a Duo System versenyszám népszerűsítésének irányába. A Duo Start versenyszám egyszerűsített változata a Duo System-nek. A Duo Start versenyszám tervezett bevezetése az idei rangsorversenyeken, illetve a Magyar Bajnokságon megtörténhet. Az új versenyszám bevezetésére az ajánlást Ziegler Csaba  Alelnök az elnökség elé terjeszti elfogadásra. Amennyiben az elnökség a versenyszámot elfogadja, úgy 2018-ban teljes értékű versenyszámként kezelhetjük. A versenyszám eredményeiért járó rangsorpontokat még egyeztetni kell.
 
- Évközben a Szakszövetség szakmai csoportja lépéseket tett az egységes sport ju-jitsu minősítési rendszer egyik elemének, az ÖVVIZSGA RENDSZERÉNEK kidolgozására, melyben a Versenybizottság is részt vesz.  A rendszer bemutatása még ebben az évben megtörténik, bevezetése (elfogadás esetén) 2018. első félévében lehetségessé válik.
 
1.1. Versenysport területe
 
1.1.1. Nemzetközi versenyszabályok ismertetése, honosítása
A JJIF versenyszabályainak magyar fordítása eljutott a Szakszövetség valamennyi tagszervezetéhez. A Szakszövetség 2017 évben kiemelt feladatként kezeli, hogy a tagszervezetek edzői a sport ju-jitsu versenyszabályai szerint készítsék fel a versenyzőiket. Ennek érdekében - a Bírói Bizottsággal közreműködve - a Versenybizottság:
a.)  negyedévenként és régiónként szakmai konferenciákat rendez, melyre meghívja a régióban
   érintett egyesületeket.
b.)  a versenyszabályokról és a versenyrendszerről bemutatókat rendez
c.)  gyakorlóversenyeket rendez
d.)  audiovizuális ismertető anyagokat készít és juttat el a tagjaihoz
-2-
Megvalósulás az első félévben:
 
a.) A tervezet nem valósult meg. Oka az érdektelenség, a tájékoztatás és a média megjelenés hiánya.
Javaslat: szorosabb együttműködés a PR alelnökkel, Főtitkárral, a klubok felkeresésében és új klubok felkutatásában.
 
b.) Hírt kaptunk arról, hogy Magyarország több településén tartott ju-jitsu bemutatókon a tagjaink népszerűsítették a sport ju-jitsu versenysportot, a ju-jitsu önvédelmi jellegét kihangsúlyozó bemutatók alkalmával. (Nagykökényes, Hatvan, Fegyvernek, Örményes, Marcali, Nagybajom, Keszthely, stb.)
Javaslat: a sport ju-jitsu-t az iskolai SPORTÁG VÁLASZTÓ PROGRAMOKON  célszerű bemutatni.
 
c.) A gyakorlóversenyek megrendezését nem sikerült maradéktalanul teljesíteni, hiszen az első félévben egy gyakorlóversenyt rendeztünk (Dunakeszi). A teljesítés oka, hogy a tagszervezetek nem jelentkeztek a versenyek rendezésére.
Javaslat:              - a gyakorlóversenyek népszerűsítése
                               - klubok (egyesületek) motiválása (Versenyrendezés előfeltétele a gyakorlóverseny
                                  rendezése!!!)
                               - az új versenyszámok bevezetése lehetőséget nyújt a gyakorlóversenyek rendezésére
 
d.) Az audiovizuális anyagok elkészítésére a lépések megtörténtek. (Marcali Városi TV Stúdió + Balasport TV) A két stúdió nagyon kedvező áron vállalta a munkát, de jelenleg a Szakszövetség ezt nem tudja finanszírozni. A Versenybizottság jelenleg szponzort keres ehhez a munkához.
Javaslat: támogatók további keresése.
 
 
1.1.2. A versenyrendszer működtetése
A Szakszövetség működteti a versenyrendszerét. A versenyrendszer felépítése:
- gyakorlóversenyek
Megvalósulás az első félévben: Dunakeszi gyakorlóverseny
- korosztályos versenyek (Szövetségi kapitány javaslatára kiírt válogató versenyek)
                Megvalósulás az első félévben: a korosztályos (U15-U18) verseny kiírásra került, de
                érdektelenség hiányában elmaradt.
- Régiós rangsorversenyek tavaszi és őszi fordulói (része a minősítő rendszernek)
                Megvalósulás az első félévben: Marcali, Heréd, Jászberény
- Magyar Ju-Jitsu Bajnokság (minősítés és kvalifikáció a nemzetközi tornákra)
                Megvalósulás: a második félévben.
- Ju-Jitsu Kupabajnokság (része a minősítő és kvalifikációs rendszernek)
                Megvalósulás az első félévben: Keszthely
- Budapest Open (nyílt verseny bajnokság)
                A szervező bizonytalansága, majd visszalépése miatt nem valósult meg.
- Ju-Jitsu Diákolimpia
Megvalósulás: a rendezés feltételeinek ismeretében a Szakszövetség úgy döntött, hogy  nem rendezi meg a 2017. évben a Diákolimpiát. (Határozat száma: ……….)
 
1.2. Az utánpótlás-nevelés
A Szakszövetség legfontosabb feladati közé sorolható az utánpótlás-nevelés. A Versenybizottság támogatja és közreműködik a Szövetségi kapitánnyal az utánpótlás nevelés területén.
 
-3-
A tömegbázis növelésén túlmutatóan célja, hogy a ju-jitsu sporttal megismerkedő gyerekek már az új követelményrendszert (versenyszabályok, versenykultúra, stb.) ismerjék meg.
Az utánpótlás korú fiataloknak (U6-U14 korosztály) játékos, sportvetélkedő jellegű rendezvények segítségével ismertetjük a sport ju-jitsu versenyszabályait és a versenyrendszer működését. Ezt a célt szolgálhatja a Korosztályos versenyek rendezése olyan helyszíneken, ahol a célközönség, mint nézőközönség jelenik meg.
 
Megvalósulás:
Szakszövetségünk felvette a Magyar Diáksport Szövetséggel a kapcsolatot. Ebben az évben kidolgozásra kerül a 2018-ban megrendezésre kerülő Ju-Jitsu Diákolimpia részletei.
Javaslat: Amennyiben a MDSZ által támasztott feltételeket nem tudja a Szakszövetség teljesíteni, úgy a programot 2019-re halasztjuk. A Diákolimpia megrendezése PRESZTIZSKÉRDÉS egy sportszövetség számára. Javaslom, hogy ha az anyagi feltételeket teljesíteni tudja a Szakszövetség (ebbe az irányba lépéseket kell tenni!!!), úgy a lehető legközelebbi időpontban és évi rendszerességgel a Ju-Jitsu Diákolimpiát meg kell rendezni.
 
1.3. A fogyatékosok sportja
A Szakszövetség – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – nyitott a fogyatékkal élők felé.
A ju-jitsu sport Ne Waza System versenyszám különösen alkalmas a vakok és gyengén látók számára, hiszen nem kíván speciális változtatásokat a jelenleg érvényben levő versenyszabályokon.
A Versenybizottság a Bírói Bizottsággal közösen a parasportolók részére a képességeikhez mérten kidolgozott versenyszabályokat alakít ki a Szakszövetség, igazodva a JJIF vonatkozó versenyszabályaihoz.
A versenyrendszerbe 2018-ban kerül beillesztésre a parasportolók versenyszámai. Számukra a meghirdetett versenyeken külön kategóriaként lesznek lebonyolítva a para-versenyszámok, nem téve külön versenynapra.
 
Megvalósulás az első félévben:
Az előkészítése és kidolgozása folyamatban van, az év végi határidő tartható.
 
2. Szakmai és infrastrukturális változások
2017 év feladata, a regionális versenyrendszere épülő Magyar Ju-Jitsu Bajnokság rendszerének, valamint a versenyzői (bírói) minősítő rendszer bevezetése. A versenystruktúra változása megköveteli azt a szakmai fejlődést, mely a sport ju-jitsu irányába mutat.
 
2.1. Szakmai változások személyi feltételei:
- a Szakszövetség vezetőségének elkötelezettsége a JJIF tagság és a nemzetközi
   versenyrendszer mellett
Megvalósulás: megtörtént.
- edzők motiválása a sport ju-jitsu klubszintű oktatásának irányába (Oktatási Bizottság)
Megvalósulás: folyamatban van, beszámolót erről az OB ad.
- nemzetközi szabályok szerinti bíróképzés (Bírói Bizottság)
Megvalósulás: megtörtént. Beszámolót erről a BB ad.
 
A népszerűsítés érdekében a Versenybizottság:
 
-  honlapot működtet a versenyrendszer népszerűsítésének érdekében
Megvalósulás: megtörtént. A Versenybizottság honlapja a versenyévad kezdetétől működött.
A honlap 2017. augusztus 10.-én a Versenybizottság az Elnök úr kérésére megszűntette.
 
- gyakorlóversenyeket szervez
Megvalósulás: Dunakeszi. Kiegészítés: sokkal több gyakorlóversenyre lenne szükség, de a
klubok érdektelenek a rendezésben.
 
- régiónkét a versenyrendezéssel kapcsolatos szakai szemináriumokat szervez
Megvalósulás: az eddigi tapasztalatok alapján a versenyrendezéssel kapcsolatos költségvetési
iránymutatás közzététele megtörtént. A KM Régióban, a NYM Régióban és a Budapesti
régióban versenyt rendező klubok felvilágosítása és a versenyrendezéssel kapcsolatos
tanácsadások megtörténtek.
 
2.2. Infrastrukturális változások feltételei:
- a sport ju-jitsu versenyek technikai felszereltségének kialakítása (eszközvásárlás)
Megvalósulás: a Szakszövetség további 2 db nagyméretű tévé vásárlásával járult hozzá a megvalósuláshoz. (A dobogó a II. félév beruházása.)
 
- központi edzőterem kijelölése
Megvalósulás: az I. félévben nem valósult meg.
 
3. Nemzetközi és hazai kapcsolatok
A Versenybizottság ez irányú tevékenységét a kapcsolatfejlesztés kezdeti időszaka jellemzi. Keressük azokat a területeket, melyek a közös érdekegyezések miatt számításba jöhetnek.
 
3.1. Nemzetközi kapcsolatok
A Szakszövetség 1998-ban hivatalosan tagja lett a Ju-Jitsu International Federation (JJIF) világszervezetnek. Ezzel elkötelezte magát a sport ju-jitsu hazai bevezetése és gyakorlása mellett.
Szakszövetségünk 2017 évben részt vesz a JJIF kvalifikációs verseny- és minősítő rendszerében. (2017-ban a JJIF versenynaptárában megjelölt versenyek.) Ezek a versenyek:
                - „A” minősítésű JJIF versenyek (Grand Slam, Paris Open, German Open)
                Megvalósulás: Az első félévben nem volt olyan verseny, melyen érdekelt lett volna a Magyar
                Válogatott.,
                - Európa Bajnokságok
Megvalósulás: Szekeres Ákos EB I. helyezett, és további helyezések.
                - Ifjúsági VB
Megvalósulás: Tóth Anett VB I. helyezett és további helyezések
                - World Games
                Megvalósulás: Szűcs Kristóf I. és II. helyezett
 
Több nemzetközi versenyen vettek részt magyar klubok, kiváló eredményekkel! Felsorolásképpen:
- Serbian Open
- Maribor Open
- Vienna Open
 
A 2017-es Világbajnokság Dél-Amerikában lesz megtartva. Anyagi okok miatt a rendezvényen nem tud részt venni magyar versenyző. (Esetleg önköltséges módon, a Szakszövetség erkölcsi támogatása mellett.)
A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének elsődleges irányvonala azok a nemzeti sport ju-jitsu szervezetek, melyek   – a sport ju-jitsu versenyzésben tapasztalatokkal rendelkeznek
- Magyarországhoz földrajzilag közel helyezkednek el
- sportolói (sportvezetése) beszéli a magyar nyelvet.
A felsoroltak alapján Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Románia és Ukrajna sportszövetségeivel vette fel a kapcsolatot a Versenybizottság.
A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének további irányvonala azokat a kiemelkedő versenyeredményekkel rendelkező európai országokat célozza meg, melyek szakemberei segítséget tudnak nyújtani a nemzetközi versenyzés területén történő felkészülésre. Ezek az országok: Ausztria, Németország, Olaszország és Franciaország. A kapcsolatfelvétel folyamatban van.
 
Megvalósulás:
 
- a szerb szövetséggel a kapcsolatunkat tovább erősítettük. Információátadás és az övvizsga rendszer kidolgozása területén is történtek előrelépések.
 
-  Ziegler Csaba és Hullám Dénes részt vettek a JJEU munkaértekezletén Szlovéniában.
 
- magyar klubok részt vettek a Maribor Openen. Kapcsolatfelvétel több ex-jugoszláv tagállam klubjaival.
 
- magyar egyesületek részt vettek a Vienna Open-en. Kapcsolatépítés a bécsi klubbal, információszerzés a versenyrendezéssel kapcsolatban.
 
- Ziegler Csaba a JJEU Közgyűlésének tagja lett.
 
Folyamatban: a Balcan Open (Montenegró) és  a JJ EB (Románia) közben kialakítható kapcsolatok.
 
3.2. Hazai kapcsolatok
2016-ban a Szakszövetség elérte azt a célkitűzését, hogy a Magyarországon működő valamennyi ju-jitsu harcművészetet (sportot) gyakorló egyesület és szövetség meg legyen szólítva a tagsági felkéréssel. Gyakorlatilag valamennyi jelentősebb egyesület és szövetség belépési szándékát jelezte, mely 2016 végére megvalósult.
A Versenybizottság a hazai kapcsolatfejlesztés irányvonalát elsősorban a tatamisportokat gyakorló sportszövetségekkel történő együttműködésben látja. Ezek:
                               - Magyar Judo Szövetség - Megvalósulás:  nem történt meg az I. félévben.
                               - Magyar Birkózó Szövetség - Megvalósulás:  nem történt meg az I. félévben.
                               - Magyar Karate Szövetség - Megvalósulás:  nem történt meg az I. félévben.
                               - Magyar Kick-Boksz Szövetség - Megvalósulás:  nem történt meg az I. félévben.
                               - Magyar Aikido Szövetség -- Megvalósulás:  nem történt meg az I. félévben.
                               - Magyar Hapkido Szövetség - Megvalósulás:  nem történt meg az I. félévben.
                               - Magyar Kempo Szövetség - Megvalósulás:  nem történt meg az I. félévben.
                               - Magyar Sambo Szövetség - Megvalósulás:  nem történt meg az I. félévben.
 
Időközben megalakult a Magyar Grappling Szövetség. Javaslat:  kapcsolatfelvételt ezzel a szövetséggel is.
 
A fenti szövetségek által képviselt sportok számos területen (technikai repertoárban is) azonosságot vagy hasonlóságot mutatnak a ju-jitsuval. A kapcsolatfelvétel olyan közös területeket érint, mely érdekazonosságot és sportszakmai fejlődést feltételez.
 
4 . Hazai rendezésű nemzetközi versenyek
Hazai rendezésű nemzetközi versenyhez a világszövetség engedélye szükséges. Jelenleg (2017-ben) a Szakszövetségünk nem felel meg azoknak a versenyrendezési elvárásoknak, melyet a JJIF támaszt.
A Versenybizottság a lehetőségeihez mérten igyekszik megteremteni azt az infrastrukturális és személyi feltételeke, melyek a nemzetközi versenyrendezés irányába mutatnak.
2017-ben első alkalommal rendezzük meg a Budapest Open bajnokságot. Ez az a verseny, melyet idővel nemzetközi szintre emel a Szakszövetség.
Megvalósulás: a BPO –t ebben az évben nem tudja megrendezni a Szakszövetség. Ennek okát az 1.1.2. pontban közöltem. A Szakszövetség elnöksége úgy döntött (határozat száma: …………. ), hogy a Budapest Opent szervezésére külön bizottságot hoz létre. A BPO tervezett időpontja: 2018. első féléve.
 
5. Kiegészítés
5.1. A Versenybizottság 2017-ben vezeti, frissíti és nyilvántartja a versenyzők rangsorpontjait.
A rangsorpontok alapján elvégzi a versenyzők minősítését, azt nyilvánosságra hozza.
Megvalósulás: megtörtént. Az I. félév  rangsorpontjai és a minősítések megtalálhatóak a Szakszövetség honlapján, FB oldalán és a levelezőrendszerében.
 
2017 év végén díjátadó gálát rendez a legeredményesebb versenyzőknek.
Megvalósulás: II. félévben megvalósul.
 
5.2. A Versenybizottság a soron következő Közgyűlésen javaslattal él, hogy a Szakszövetség kizárólag a JJIF versenyszabályokhoz kötődő versenyszámokat helyezze előtérbe és azokat népszerűsítse.
Megvalósulás: megtörtént. A határozat száma: …………
 
 Kérem a T. Elnökséget, hogy a Versenybizottság I. félévi jelentését értékelje és fogadja el.
 
 Nagy Róbert
Versenybizottság elnöke
 
Marcali, 2017. augusztus 18.

A MAGYAR SPORT JU-JITSU SZAKSZÖVETSÉG
VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK

2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
 I. Általánosságok
1. A Versenybizottságban (továbbiakban Bizottság) 2016 év első negyedévében személyi változások történtek.
Pospischil Tamás lemondott a Bizottság elnöki posztjáról. Az Elnökség Nagy Róbertet jelölte meg, hogy a Bizottság ideiglenes elnöki tisztjét lássa el. Pospischil Tamás továbbra is a Bizottság tagja maradt.
Horváth Imre bizottsági tag visszaadta bizottsági megbízatását és a jelezte: nem kíván tagja lenni a Versenybizottságnak. Helyére ideiglenesen Szekeres Ákos lépett.
A változásokat a soron következő Közgyűlésnek jóvá kell hagynia.
2. A Versenyeztetési Bizottság elnevezést a Bizottság javaslatára az Elnökség megváltoztatta Versenybizottságra.
 
II. A 2016. évi Munkaterv végrehajtásáról
3. A Bizottság a 2016. évi koncepcióját és munkatervét május 25-én adta le az Elnökségnek.
3.1. A Bizottság koncepciója igazodik a Szakszövetség versenyzéssel kapcsolatos törvény által előírt feladatinak ellátásához. A koncepció következetesen követi a sport ju-jitsu világszervezetének, a Ju-Jitsu International Federation (továbbiakban: JJIF) szervezetnek a versenyszámaihoz fűződő előírásokat, versenyszabályait és illeszkedik a JJIF hierarchikus felépítésű rendszerébe. A koncepcióban megfogalmazott általános cél a JJIF versenyszabályok magyarországi bevezetése és a versenyrendszer kialakítása.
3.2. A Bizottság Munkaterve a koncepció rövid-, közép-, és hosszú távú terveihez igazodva lett elkészítve. A 2016. évi munkatervben a következő feladatok szerepeltek:
a.) JJIF szabályrendszer magyarországi bevezetése, népszerűsítése
b.) Versenyrendszer koncepciójának kidolgozása
c.) Magyar Bajnokság rendszerének kidolgozása
d.) Szabályzatok elkészítése (javaslattétel a szabályzatok tartalmára)
 
4. Megvalósulás.
A Munkaterv rövidtávú megvalósulása az elvárásoknak megfelelően alakult. A hazai ju-jitsu harcművészetet és a „sport jitsut” gyakorló versenyzők köre, valamint a brazil ju-jitsu klubok versenyzői egyenlőre idegenkednek az új versenyszabályoktól. Ennek oka leginkább azzal magyarázható, hogy a régi versenyszabályokról az újra történő átállás időt igényel, valamint hiányzik az a motiváció, ami a JJIF szabályok felé mozdítaná el a versenyzőket.
4.1. JJIF szabályrendszer magyarországi bevezetése és népszerűsítése
Első lépésként elkészült a JJIF által kiadott versenyszabályokat hiteles fordítása. A szabályok fordítását Ziegler Csaba, Spalovszky Csaba végezte el és Kopasz János (a Szerb Ju-Jitsu Szövetség alelnöke) lektorálta.
A versenyszabályok elérhetők a Szövetség honlapján letölthető formátumban. A versenyszabályok népszerűsítését a Bírói Bizottsággal közreműködve végezzük. Folyamatban van egy, a JJIF versenyszabályokról szóló tesztprogram elkészítése, mely nem csak a bíróképzésben használható fel, de kiválóan alkalmazható a versenyzők felkészítésére is. A programot Ziegler Csaba készíti.
 
4.1.1. Versenyrendezési tapasztalatok szerzése céljából a Szakszövetség 4 fős küldöttséggel képviselte magát április 16-án, a Maribor Open (Szlovénia) bajnokságon. A szlovén versenyrendezők tapasztalatait felhasználhatjuk a hazai versenyrendezéskor.
 
4.1.2. Gyakorlóversenyek.
Az új versenyszabályok népszerűsítésére 2016-ban elsőként rendeztünk gyakorlóversenyt április 24-én Budapesten. A rendezvény számára a helyszínt Hernádi Zoltán biztosította. A résztvevők – 12 páros - a Duo System versenyszámban léptek tatamira. Mind a bírók, mind a jelenlevő klubvezetők - és természetesen a versenyzők is – képet kaptak a Duo System versenyszám szabályairól és lebonyolításáról.
A második gyakorlóversenyre Marcaliban került sor 2016 május 1-én. A I. Marcali Küzdősport Találkozón a Fighting System versenyszámban 7 versenyző indult.
2016. május 7-én Jászberényben a Jászviadalon a Duo System, mint bemutató versenyszámot láthatták a résztvevők. Ezen a versenyen első alkalommal a Ne Waza System versenyszabályai szerinti kategóriákba is lehetett nevezni. A Ne Waza System versenyszámok lebonyolítását a Magyar Brazil Ju-Jitsu Szövetség szervezőire és bíróira bízta a Szakszövetség.
2016. október 1-én Budapesten a Csaba Kupa verseny keretében (mint bemutató versenyszámra) lehetett nevezni a Fighting System és a Duo System kategóriákba.
 
4.1.3. Szemináriumok.
A gyakorlóversenyek mellett az új versenyszabályok népszerűsítését a Szakszövetség szemináriumai is elősegítették.
4.1.3.1. Hazai szemináriumok.
Februárban a jászberényi szervezeti tréningen belül került sor a versenyrendszer tervezetének az ismertetésére és a Versenyrendezési szabályzat tervezetének az ismertetésére.
A Szervezeti tréning folytatására október 22-23 között szintén Jászberényben került sor, ahol a versenyszabályok részletes ismertetése is napirendre került. Kopasz János, Kopasz Dávid és Szekeres Ákos mesterek mind a három versenyszám szabályait bemutatták.
December 3-án Marcaliban ju-jitsu, judo és karate klubok képviselői és edzői számára tartott szemináriumon a Duo System és a Fighting System versenyszámok ismertetése volt a cél.  
 
4.1.3.2. Nemzetközi szemináriumok
Szakszövetségünk küldöttsége augusztus 08-14 között Apatinban, a Szerb Ju-Jitsu Szövetség központi edzőtáborában vett részt, ahol a JJIF versenyrendszer és a versenyszabályok részletes ismertetése és az új edzésmódszerek volt a téma.
 
4.1.4. Ju-Jitsu Magyar Bajnokság (mint megrendezett verseny)
2016. november 7-én első alkalommal került sor az új szabályrendszer szerinti Ju-Jitsu Magyar Bajnokság megrendezésére Jászberényben. A versenyen hivatalosan Fighting System és Duo System versenyszámban lehetett nevezni.
A bajnokságon a Szerb Ju-Jitsu Szövetség bírói mellett, már a Szakszövetségünk bírói is vezettek mérkőzéseket. A Bajnokság kiválóan sikerült. Az ott szerzett tapasztalatokat a jövőben beépítjük a versenyrendezés protokolljaiba.
 
4.1.5. Versenyzők delegálása nemzetközi JJIF versenyekre.
A Szakszövetség ebben az évben megtette az első lépéseket a Nemzeti válogatott felállítására. Szövetségi kapitánynak megválasztotta Spalovszky Csabát. A Szakszövetség versenyzői (időrendben) a következő nemzetközi versenyeken vettek részt:
 
2016. március 16-20. Junior World Championship U21, Spanyolország - Madrid
Ne Waza System -      Pataki Botond -62 kg
Skáfár Bence -69 kg (legjobb 8 között végzett)
Gálik Máté -69 kg (V. helyezés)
Szűcs András -77 kg (legjobb 16 között végzett)
 
2016. június 18. Vidovan Open, Bosznia-Hercegovina – Banja Luka
            Duo System -              Hennel Bora – Fazekas Bálint U12 Mix – I. helyezett
            Fighting System          Osvald Marcell U12 50 kg  - V. helyezett
Fazekas Bálint U12 45 kg  (legjobb 8 között)
Lisztes Károly U21+ 80 kg (legjobb 8 között)
 
2016. november 24-28. Ju-Jitsu World Championship, Lengyelország – Wroclaw
            Duo System -              Sági István - Krupa Ádám U21+ Man
Ne Waza System        Lakatos Sándor U21+  (V. helyezés)
                                   Szekeres Ákos U21+ (V. helyezés)
                                   Horváth Imre U21+
                                   Romanek Bence U21+
Fábián Balázs U21+
Fighting System          Lisztes Károly U21+ 80 kg
 
4.1.6. Megállapítható, hogy 2016-ban végzett népszerűsítő programok eljutottak a célközösségekhez. (edzőkhöz, versenyzőkhöz, stb.) A versenyrendszerben való részvételi hajlandóság már a célközönség motiválásán múlik.
További fontos feladat, hogy a sportolók és a sportszakemberek a versenyszabályokat, valamint a versenyrendszert részletesen megismerjék.
A motiváció egyik lehetséges módjai:          - színvonalas versenyek rendezése
                                                                       - válogatott keretbe jutás
                                                                       - nemzetközi versenyekre való kijutás
                                                                       - nemzeti sportelismerések, stb.
 
4.2. Versenyrendszer koncepciójának kidolgozása
A versenyrendszer kialakításánál figyelembe vettük a hazai ju-jitsu sport sajátosságait. Az eddig Magyarországon ismert „sport jitsu” versenyszabályoktól teljesen mértékben eltérnek a JJIF versenyszabályai. Belátható, hogy rövid idő alatt nem lehet átállni a nemzetközi versenyszabályokra. Ezért a JJIF nemzetközi versenyszabályok mellett az „átmeneti időszakban” olyan versenyszabályokban is versenyezhetnek sportolók, melyek részvételi lehetőséget biztosítanak számukra a „semi contact” és a „full contact” küzdelmekben. Természetesen a nemzetközi szabályoktól eltérő versenyszámokban nem lehet kvalifikációt szerezni és nem lehet rangsorpontokat szerezni.
Ugyanez a szemlélet jelenik meg a Duo Self Defense System versenyszámban. (Ez a versenyszám egyfajta „rávezetés” a Duo System versenyszámra.)
A Ne Waza System versenyszám az elfogadott nemzetközi versenyszabályok szerint változatlanul lesz alkalmazva Magyarországon. Fontos hangsúlyozni, hogy az IBJJF versenyszabályai nem azonosak a JJIF Ne Waza szabályaival. A Magyar Brazil Ju-Jitsu Szövetség Hungarian Open bajnokságán láthatóak volt a szabályeltérések. Értelemszerűen nem adoptálhatjuk azokat a versenyeredményeket, melyek nem a Szakszövetség elfogadott versenyszabályai szerint keletkeztek.
A versenyrendszerünkben megjelent a Kata System versenyszám. Ez a versenyszám még kidolgozás alatt van. Célja, hogy azok a sportolók, akik nem találták meg maguknak a fenti versenyszámok között a versenyzés lehetőségét, ők a klasszikus ju-jitsu formagyakorlatok bemutatásával versenyezhessenek.
 
4.3. Magyar Bajnokság
December hónap elején a Szakszövetség elnöke (Dr. Gulyás Richárd úr) felhívta a Versenybizottság figyelmét, hogy a Versenyrendezési szabályzatban foglaltak mégsem felelnek meg az Elnökség elvárásainak és a „kétfordulós bajnoki rendszer” helyett az „egyfordulós bajnoki rendszert” kell megvalósítani a Szakszövetség versenyrendszerében. Ennek az elvárásnak eleget téve a Versenybizottság kidolgozta az „egyfordulós bajnoki rendszert” és bemutató jelleggel a Szakszövetség elnöksége és tagága elé terjesztette a hivatalos levelezőrendszerén, honlapján és közösségi oldalán keresztül. (2016. 12. 15.) Az idő rövidsége miatt a Versenyrendezési szabályzatot nem volt mód kijavítani, átírni és összehangolni a Szabályzat minden elemével. Ezt a feladatot 2017. január hónapjában el kell végezni.
A módosítás értelmében Magyarország régiós felosztása szerint 3 súlypontos verseny lesz megrendezve az adott versenyévadban úgy, hogy mind a három régió rendezhet egy-egy kvalifikációs bajnokságot (versenyt). A nemzetközi versenyekre legalább kettő kvalifikációszerző versenyen részt kell vennie a versenyzőnek. A versenyrendezési jog a következő képpen alakul:
Budapest Régió                                  – Budapest Open
Nyugat-Magyarországi Régió            – Ju-Jitsu Magyar Kupa
Kelet-Magyarországi Régió               - Ju-Jitsu Magyar Bajnokság
 
4.4. Szabályzatok
A Versenybizottság feladatkörébe rendelt szabályzatok elkészítése megtörtént. Ezek:
            - Versenyszabályok (Leadás és közzététel időpontja: 2016. 10. 15.)
            - Versenyrendezési szabályzat (Leadás és közzététel időpontja: 2016. 08. 18.)
            - Versenynaptár (Leadás és közzététel időpontja: 2016. 12. 15.)
            - Sportszakmai program elkészítése (Leadás és közzététel időpontja: 2016. 12. 15.)
4.4.1. Versenyszabályok
A versenyszabályokat a Versenybizottság és a Bíró Bizottság közösen dolgozta ki. Az elkészítés folyamata a Szakszövetség tagságának nyilvánossága előtt zajlott.
A Szakszövetség Közgyűlése (2016. május 14.) elfogadta, hogy a Magyar Bajnokság versenyszabályai megegyezzenek a nemzetközi versenyszabályokkal. Ezek:
                        Fighting System
                        Na Waza System
                        Duo System
                        Duo Show System
 
Szakmai szempontokat és az átmeneti időszak sajátosságait figyelembe véve a teljes szabályrendszer további versenyszámokat is tartalmaz. Ezek:
                        Fighting System Semi Contact
                        Fighting System Full Contact
                        Duo Self Defense System
                        Kata System
 
A teljes és egységbe foglalt Versenyszabályokat 2016. október hónapban a Szakszövetség honlapján közzétettük.
A Versenyszabályokat „lektorálás” miatt átadtuk Kopasz János nemzetközi bíró úrnak, aki egy-két javítást (pontosítást) végzett a fordításban. Ezeket a kiigazításokat még 2016-ban elvégezzük a Versenyszabályokban.
 
4.4.2. Versenyrendezési szabályzat
A versenyek rendezésével, a versenyszabályokkal és a versenyrendszerrel kapcsolatos összes szabályt a Versenyrendezési szabályzat (továbbiakban Szabályzat) tartalmazza. A Szabályzat elkészítése során a Versenybizottság kikérte a társbizottságok és a tagság véleményét. Sajnos a tagság a feladattal szemben passzivitást mutatott. A versenyrendszer készítése során több alkalom adódott arra, hogy a Szakszövetség tagjaival, vezetőivel ismertessem a versenyrendszert. Akkor úgy tűnt, hogy a Versenyrendezési Szabályzat elfogadható és az abban leírtak vállalhatók és teljesíthetők. Az elkészült Szabályzatot a Versenybizottság        2016. 08. 16-án átadta az elnökségnek és a Szabályzat megjelent a Szakszövetség honlapján.
A Szabályzat elkészítés során felmerültek olyan ellentmondások, melyek - az ésszerűség szabályait figyelembe véve - módosításra szorulnak a Szakszövetség Alapszabályában. Ezek teljesség igénye nélkül:            - versenynaptár elfogadása
                                               - elnökségi jogkörök bővítése
                                               - szövetségi kapitány jogkörének bővítése
                                               - stb.
Szintén itt kell megemlíteni, hogy elengedhetetlenül fontos a versenyrendezés szempontjából a hatáskörök és bizonyos protokollok pontos meghatározása, leírása. Ezt a Szervezeti és Működési Szabályzatnak kell tartalmaznia – aminek az elkészítése még folyamatban van.
 
 
 
4.4.3. Versenynaptár
A Versenynaptár kialakítása december hónap közepére elkészült, figyelembe véve a Versenyrendezési Szabályzatban történt változtatásokat. Meg kell jegyezni, hogy a JJIF 2017. évi versenynaptár végleges kialakítása 2106 december 31-ig nem történt meg, így elképzelhető, hogy annak végleges formája befolyással bír a hazai versenyrendezésre.
 
4.4.4. Sportszakmai program
Az éves munkatervünkben nem szerepelt, de az Elnökség felkérésére a Versenybizottság közreműködött a 2017. évi Sportszakmai program (MOB) elkészítésében. A bizottságra bízott munkát július 20-ig elvégezte és az Elnökségnek átadta.
 
4.4.5. Versenyhez köthető nyomtatványok elkészítése.
A Versenybizottság elkészítette a      - Fighting System
                                                           - Ne Waza System
                                                           - Duo System
mérkőzések kísérő jegyzőkönyveinek formanyomtatványait.
 
5. Megvalósulatlan vállalások
A munkatervben szerepelt, de nem teljesült vállalások:     - rangsorpontok nyilvántartása
                                                                                              - versenyrendezési pályázat
- diákolimpia
- utánpótlás koncepció
5.1. Rangsorpontok nyilvántartása
A Versenybizottság 2016. 08. 16-án átadta az Elnökségnek a Versenyrendezési szabályzatot, melyben megtalálhatók a rangsorpont rendszer részletei. A közérthetőség végett a rangsorpontrendszert bemutató .ppt-t a Szakszövetség közösségi oldalán és hivatalos levelezőrendszerén 2016. december 15-én közzétettük.
 
2016. évben a következő versenyeken lehetett rangsorpontokat szerezni:
            - JJIF Junior VB  - Madrid – nemzetközi rangsorpont
            - JJIF Senior VB  - Wroclaw – nemzetközi rangsorpont
            - I. Ju-Jitsu Magyar Bajnokság..- Jászberény – nemzeti rangsorpont
 
A nemzetközi rangsorpontok nyilvántartása nem a MSJJSZ feladata. A Magyar bajnokságon készült jegyzőkönyveket a Versenybizottság még nem kapta kézhez, ezért a rangsorpontok nyilvántartása még várat magára. A nyilvántartáshoz szükséges előkészületek megtörténtek.
Javaslat: a versenyrendező a Versenyrendezési szabályzatban foglaltak szerint járjon el.
 
5.2. Versenyrendezési pályázat
A Versenybizottság a Versenyrendezési szabályzatban foglaltak szerint a Versenyrendezési pályázatnak 2016 augusztus 15-én kell megjelennie a Szakszövetség honlapján. A pályázati kiírás 2016. 08. 08-án elkészült. Sajnos a honlapun működése nem volt naprakész, ezért a pályázati kiírás a honlapon nem jelent meg. Közösségi oldalunkon és a levelezőrendszerben lett közzétéve.
A pályázatot 2016. október 11-én bíráltuk el. A pályázat eredménytelen volt, mert egy pályázó sem adott le versenyrendezésre igényt.
Megjegyzés: a szóban „leadott” versenyrendezési szándékkal a Versenybizottság nem tud mit kezdeni.
Javaslat: 2017-ben valamilyen módon a tagszervezeteinket motiválni kell a versenyrendezésre.  Ezek lehetnek:             - versenyrendezési eszközök biztosítása
                                                           - promotálás
                                                           - tagdíjkedvezmény
                                                           - stb.
 
5.3. Diákolimpia
2017-ben a Szakszövetségünk nem rendezhet Diákolimpiát. A kapcsolatfelvétel még nem jött létre a Magyar Diáksport Szövetséggel.
 
5.4. Utánpótlás koncepció
Az utánpótlást érintő koncepció nem készült el. Ennek oka az idő rövidsége és az Elnökség leterheltsége. 2017-ben a tervezethez a Versenybizottság csatolja az általa kidolgozott javaslatokat:                   - utánpótlásversenyek szervezése
                                   - tömegsport rendezvények szervezése
                                   - iskolai és óvodai sportrendezvények szervezése (játékos vetélkedők)
 
III. Reflexió
 
6. A 2017. évben a hatásköröket és a feladatokat – felelős személyekkel kell meghatározni. Szükséges az Alapszabályt a megváltozott körülményekhez igazítani és elkészíteni az SZMSZ-t.
 
7. A Közgyűlés szavazzon a Versenyrendezési szabályzatról. Amennyiben a Közgyűlés elfogadja, akkor a Szabályzatban foglaltak kötelező érvényűvé válnak.
 
8. A Bizottságok munkaterveit (értelemszerűen a tevékenységüket is) össze kell hangolni. A munkatervek leadását úgy kell ütemezni, hogy azt (az adott év) Közgyűlése véleményezni tudja.
 
9. A Diákolimpia rendezéséhez 2017-ben fel kell venni a kapcsolatot a MDSZ-el.
 
10. Ki kell dolgozni az utánpótlás koncepciót és haladéktalanul el kell kezdeni annak megvalósítását.
                                                                                                         
                                                                                                          Nagy Róbert
                                                                                              Versenybizottság mb. elnöke
Marcali, 2016. december 27.


 
 
I. Általánosságok
1. A Ve