Oktatási, képzési és továbbképzési bizottság

A Oktatási, Képzési és továbbképzési Bizottság a Szakszövetség szükség esetén felállítandó sportszakmai bizottsága. Feladata a képzések, továbbképzésel szervezése. Az edzőképzés és vizsgáztatás sportszakmai részének bonyolítása és összehangolása, továbbá kapcsolattartás az állami oktatási intézményekkel. 

Részlet az Alapszabályból:

"29. §  (1) Az Elnökség egyes szakfeladatok ellátására ideiglenes bizottságokat hozhat létre egyszerű szótöbbséggel. Az állandó bizottságok elnökét és tagjait a közgyűlés, az ideiglenes bizottságok elnökét és tagjait az elnökség választja meg egyszerű szótöbbséggel.
(2) A bizottságok hatáskörét és feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat, a bizottságok működésének részletes szabályait az elnökség által jóváhagyott szabályzatok, illetve saját ügyrendjük határozzák meg, amelyek az Alapszabállyal ellentétesek nem lehetnek.
(3) A bizottságok döntési, véleményezési, javaslattételi és képviseleti joggal rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre létrehozták.
(4) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottságok ülésére szükség esetén meg kell hívni a Szakszövetség elnökét, alelnökeit vagy főtitkárát.
(5) Az Elnökség állandó bizottságai:
  1. Versenybizottság: irányítja a versenyszervezési munkát, felelős a versenynaptár kialakításáért, koordinálja a versenyrendszer továbbfejlesztését, kiadja a szabálykönyvet és a versenyszervezési szabályzatot
  2. Bírói Bizottság: irányítja a bíróképzést, elkészíti a képzés oktatási anyagát, a bírók minősítési rendszerét, szervezi a minősítési vizsgákat
  3. Minősítési bizottság: nyilvántartja a Szakszövetség minősített versenyzőit, meghatározza a minősítési szinteket, illetve minősíti a versenyzőket."
Oktatási, képzési és továbbképzési bizottság