Elnökség

Az Elnökség a Szakszövetség háromtagú képviseleti és ügyvezető szerve. Az elnökség egy elnökből és két alelnökből áll. 

Részlet a Szakszövetség Alapszabályából:"Az elnökség hatásköre és feladatai

 
20. §  (1) A Szakszövetség tevékenységét a közgyűlések közötti időszakban az elnökség, mint a Szakszövetség képviseleti szerve irányítja. Az elnökség a Szakszövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont, illetve a Szakszövetség más szervének hatáskörébe utalt.
(2) Az elnökség feladatai:
 1. a Szakszövetség rendes és rendkívüli közgyűlésének előkészítése és összehívása,
 2. a közgyűlés és az elnökség határozatai végrehajtásának biztosítása és szervezése,
 3. a Szakszövetség törvényes, alapszabályszerű és folyamatos működésének biztosítása,
 4. a Szakszövetség Stv. szerint előírt szabályzatainak megállapítása és módosítása
  • szervezeti és működési szabályzat
  • versenyszabályzat, (versenyrendezés, bíróképzés, versenyző és bíró minősítés)
  • nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat,
  • gazdálkodási-pénzügyi és munkaügyi szabályzat
  • vagyoni értékű jogok hasznosításáról rendelkező szabályzatot
 5. az évi költségvetés meghatározása,
 6. bizottságok létrehozása és működtetése, melyek mandátuma az elnökségével együtt jár le,
 7. az általa létrehozott bizottságok vezetőinek és tagjainak megbízása és felmentése,
 8. a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó tisztségviselők megválasztása és felmentése,
 9. tagfelvételi kérelmek elbírálása,
 10. a Szakszövetség hatáskörében megrendezésre kerülő hazai és nemzetközi versenyek kiírásainak, szabályainak jóváhagyása,
 11. a nemzetközi kapcsolatok elveinek kialakítása és gyakorlati megvalósításának figyelemmel kísérése, a nemzetközi sporteseményekre történő kiutazások és az azokon való részvétel engedélyezése,
 12. tervezés, intézkedés megvalósítása és számonkérés mindazokban az irányítási, ellenőrzési, szakmai és szervezési feladatokban, amelyeket a közgyűlés nem vont saját hatáskörébe,
 13. döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy a Szakszövetség közgyűlése hatáskörébe utal,
 14. a sportág szakmai lapjának kiadásával, szerkesztésével kapcsolatos feladatok ellátása,
 15. éves versenynaptár jóváhagyása,
 16. tagdíj mértékének megállapítása."
Elnökség